30

Intervencia - Dolné bašty

Autor(i)
Marek Kluka
Miesto/lokalita
Dolné bašty 2, 917 01 Trnava, Slovensko
Intervencia - Dolné bašty

Dostavba replík dobovej architektúry, rešpektovanie a prinavrátenie niekdajšej uličnej čiary, rozšrená komunikácia, pridané verejné osvetlenie, mobiliáru, revitalizácia zelene, zatraktívnenie celej dĺžky Orolskej ulice, podlažnosťou nadviazať na budovu banky. Vizuál navrhovanej budovy je len hmotový, jej celkový charakter a vzhľad by sa konzultoval s historikmi a pamiatkármi

Poloha na mape