2

Kamenný mlyn Trnava

Autor(i)
Ondrej Virág a Tomáš Svitek
Miesto/lokalita
Kamenný mlyn 5789/1, 917 01 Trnava, Slovensko
Odhadovaná cena
neuvedené
Kamenný mlyn Trnava

Kúpalisko Kamenný mlyn je areál, ktorý v letných mesiacoch ponúka pre obyvateľov Trnavy a blízkeho okolia rekreačné vyžitie na pomerne veľkej vybetónovanej ploche. Kapacita tu dosahuje počas sezóny až okolo 2200 ľudí denne. Neobvyklé riešenie kúpacej plochy je ovplyvnené existujúcimi rybníkmi a lesoparkom, ktoré obklopujú areál.

Kúpalisko je ale využívané len počas letných mesiacov, zbytok roka je areál pustý a chátra. Keďže táto zóna je najbližším kontaktom s prírodou pre Trnavu, ľudia sem zvyknú chodiť na prechádzky alebo za športom. Kúpacia plocha nemá štandardné kolmé steny, ale naopak takmer celý obvod je zošikmený, a tak prirodzene láka priaznivcov skateboardingu a BMX, ktorí tu vyhľadávajú spoty na jazdenie. Jazdná plocha však nie je vhodná pre drsnosť povrchu a zároveň neposkytuje profesionálne prekážky pre tieto športy.

Návrh prezentuje kompletnú rekonštrukciu a revitalizáciu areálu kúpaliska tak, aby sa areál mohol využívať aj mimo letnú sezónu. To zahŕňa vybetónovanie povrchu bazénu, doplnenie nových viacúčelových hmôt, bezbariérový prístup, spŕch, brodísk a schodísk do bazénu, nový bezchlórový bazén, terénne úpravy v rámci areálu s doplnením nových komunikácii, lavičiek a ďalším vybavením. Rekonštrukcia bazénovej plochy má prebehnúť neštandardným spôsobom, ktorý umožní jej multifunkčné využitie. Skvalitní sa pre potreby kúpania, ale zároveň sa umožní po sezónna konverzia bazéna na športovo-rekreačný park s konkrétnym využitím.

Poloha na mape