17

Zábavnejšia cesta do školy

Autor(i)
Martina Krajčová
Miesto/lokalita
Jaderná 1-2, 917 01 Trnava, Slovensko
Odhadovaná cena
1 000,- Eur bez terénnych úprav
Zábavnejšia cesta do školy

Spríjemniť deťom každodennú cestu do školy osadením balančných prvkov na momentálne zanedbanú trávnatú plochu na Jadernej ulici. Tento koncept sa dá opakovať na mnohých ďalších miestach. Jednotlivé kamene, mosty, kladiny, či balančné dráhy poskytnú deťom zábavu. Zároveň zlepšujú ich držanie tela, koordináciu pohybu a odhad vzdialenosti. Nejde o klasické detské ihrisko, skladba balančných prvkov kopíruje smer trasy do a zo školy.
Konkrétne navrhované miesto si vyžaduje terénnu úpravu, prípadne osadenie nízkeho plota k múru kvôli bezpečnosti detí.

Poloha na mape