23

Ping-pongové stoly pre Hospodársku

Autor(i)
Michal Klembara
Miesto/lokalita
Kalinčiakova 3369/14, 917 01 Trnava, Slovensko
Odhadovaná cena
1 400 €
Ping-pongové stoly pre Hospodársku

Sídlisko SNP tvorené ulicami Hospodárska a A. Kubinu nemá takmer žiadne priestory určené pre športovanie. Aj tých málo existujúcich je zanedbaných a v nevyhovujúcom stave. Zároveň v Trnave ako takej chýbajú možnosti pre bezplatné hranie stolného tenisu. V minulosti boli pritom aj u nás bežné betónové stoly rozmiestnené vo verejnom priestore. Postupne sa však vytratili, keďže boli vyrábané z nekvalitného materiálu.

Kvalitný betónový stôl aj s betónovou, či kovovou sieťkou sa dá dnes zakúpiť za približne 700 €. Jeho váha je cca 600 kg, takže po dovezení na miesto určenia sa už prakticky nedá preniesť.

Novšia, panelová, časť sídliska SNP je charakteristická polouzavretými dvormi rôznych výmer, ktoré obsahujú plochy zelene a rôzne staršie betónové ihriská, často čudesných tvarov. Niektoré sú dodnes využívané, iné ľudí nelákajú. Nová funkcia prinesená do konkrétnych priestorov by im mohla dať nový život a vytlačiť z priestoru neželané spoločenské javy.

Na Hospodárskej navrhujeme umiestnenie dvoch ping-pongových stolov do väčšieho dvora pri Rotunde, resp. za obchodom Billa. Toto územie je jedno z najviac zanedbaných a zároveň vďaka obchodu a kaviarni v Rotudne je aj prirodzeným centrom ulice.

Ďalšie páry stolov by mohli byť umiestnené na Slávii a na všetkých veľkých sídliskách.

Poloha na mape