21

Nemotorné pohyby detí

Autor(i)
Martin Kochan
http://martinkochan.com
Miesto/lokalita
Juraja Slottu 6545/4, 917 01 Trnava, Slovensko
Odhadovaná cena
Neznáma.
Nemotorné pohyby detí

Ide o preliezačku vytvorenú podľa skice tvarom pripomínajúcu dieťa, ktoré spadlo z preliezačky a nainštalovaná by bola na sídlisku Družba.

Najskôr by sa vytvorila polystyrénové socha, na ktorú by sa ručne naohýbal drôt, následne by sa podľa tohto drôtu strojovo naohýbala a zozvárala trubková konštrukcia. Po nazváraní trubiek na polystyrénové jadro by sa toto jadro narezalo a odstránilo, vzniknutý objekt – figúra by sa osadila zabetónovaním alebo nazváraním na príslušné miesto na sídlisku.

Hrúbka rúr a ich tvarovanie vychádza z pôvodnej skice, a má preto uvoľnený kresebný charakter.

Poloha na mape