20

Nebožiec

Autor(i)
Martin Kochan
http://martinkochan.com
Miesto/lokalita
Hlavná 17/43, 917 01 Trnava, Slovensko
Odhadovaná cena
Neznáma.
Nebožiec

V tomto projekte riešim centrum mesta, konkrétne pešiu zónu v Trnave, do ktorej by som chcel zhotoviť dynamickú sochu podľa 3D modelu. Mala by výšku 280 cm a odliata by bola do materiálu, z ktorého sú robené lietadlá (hliník). Vsadená by bola 80 cm do podlahy mesta. Zo spodku by bola točňa (pod nohami sochy), takže keby ku nej niekto došiel, mohol by si tú figúru natočiť vo verejnom priestore pre seba, ako by chcel.

Ako predloha mi slúžila figúra človeka, ktorú som v 3D programe deformoval takým spôsobom, že sa mi bez modelovania podarili vytvoriť krídla. Následne som túto figúru vytlačil v 3D tlačiarni a vsadil som ju z vrchnej strany 3 cm do sokla. Na soche demonštrujem kontext krídel, ktoré sa objavujú v dejinách umenia v Egypte, v gréckom umení a následne v kresťanskej kultúre až po súčasnosť (napr. Antony Gormley, Angel of the North).

Socha svojím stvárnením odráža nielen dynamiku verejného priestoru, ale aj súčasný kontext sochy vo verejnom priestore a jej jazyk, ktorý nie je v konflikte s historickým centrom a ani s modernou architektúrou. Komunikuje s publikom, je interaktívna.

Poloha na mape