22

Mantinely svetla

Autor(i)
Martin Kochan
http://martinkochan.com
Miesto/lokalita
Hlavná 20-22, 917 01 Trnava, Slovensko
Odhadovaná cena
Neznáma.
Mantinely svetla

Objekt je  zložený z dvoch farebných sklených, na zemi ukotvených tabúľ dotýkajúcich sa v pravom uhle. Každá tabuľa má veľkosť 3,5 × 2 metra a sú farebne odlišné - jedna tabuľa je červená, druhá žltá.

Vplyvom svetla prechádzajúceho cez farebné plochy skiel vzniká rovnaký efekt ako pri chrámových vitrážach, keď sa na zemi vytvára farebný tieň. Navyše tvary jednotlivých tieňov sa menia vplyvom slnka pohybujúceho sa po oblohe. Dielo má teda v rámci dňa premenlivý charakter.

Farebnosť diela vychádza z filtrov používaných pre analógové fotoaparáty a zároveň v autorovej tvorbe je fotografia definovaná priestorom zateplených panelákov, ktorých farebnosť je realizovaná v pastelových farbách. Pravouhlé spojenie skiel odkazuje na architektúru panelových domov a spájanie jednotlivých architektonických prvky – panelov a zároveň na spájanie farebných plôch na fasádach.

Pohľad cez farebné sklo poskytuje divákovi aj nový vizuálny zážitok, vďaka ktorému môže vnímať realitu v odlišnej farebnosti.

Poloha na mape