38

Dolná brána

Autor(i)
Peter Osuský
Ateliér
Osusky Architekti
Miesto/lokalita
Hlavná 20/54, 917 01 Trnava, Slovensko
Dolná brána

Cieľov návrhu stvárnenia Dolnej brány v Trnave na pešej zóne je viacero. V prvom rade ide o dotvorenie verejného priestoru ukončenia pešej zóny, ktorá končí v križovatke viacerých ciest a v doteraz nevyužitom potenciáli genius loci tohto miesta, ako miesta , kde stále Dolná brána mestského opevnenia.

V tomto zmysle navrhujem predĺženie pešej zóny a spojenie s námestím SNP, spojením pešej zóny s ružovým parkom až po pešiu zónu City arény. vytvorila by sa takto kontinuálna pešia zóna od námestia sv. Mikuláša, cez Hviezdoslavovu ulicu, Trojičné námestie, Ružový park a CityArena a späť na námestie a park Kapitulská.

Samotná Dolná brána bola zbúraná v roku 1819 a pánom Antonom Grunnom bola zdokumentovaná v kompletnej výkresovej dokumentácii. Návrh sa snaží na pešiu zónu priniesť spolu s ďalšími výtvarnými artefaktami umelecký prvok, ktorý tam má navyše svoje historické opodstatnenie. Priznáva bránu- vežu nielen v dlažbe navrhovaných plôch, ale aj náznakovo vracia hmotu tejto veže v dvoch alternatívach.

Trnavský urbanizmus starého mesta bol typický tým, že každá ulica končila kostolom, vežou, arkierom a podobne. Rovnako navrhované stvárnenie vizuálne ukončuje pešiu zónu a dáva jej možnosť dotvorenia vizuálnym umením, t.z. holografickými scénami, laserovým nasvietením a podobne.

Poloha na mape