46

MODRANKA _OBECNÝ DVOR PRI KULTÚRNOM DOME

Autor(i)
magdalena horňáková
Ateliér
Atelier DUMA
www.atelierduma.sk
Miesto/lokalita
Seredská 3956/131, 917 05 Trnava-Modranka, Slovensko
MODRANKA _OBECNÝ DVOR PRI KULTÚRNOM DOME

MODRANKA_OBECNY DVOR PRI KULTÚRNOM DOME

Projekt rieši verejný priestor pred kultúrnym domom v Modranke a využitie vnútorného dvora Kultúrneho domu ako vyhradený priestor _ OBECNÝ DVOR.

Vzhľadom na absenciu verejných priestranstiev v mestskej časti Modranka je treba využiť každý vhodný priestor na vytvorenie „mikro-verejných priestranstiev“…
Vytvoril by sa ďalší priestor v Modranke na vzájomné stretávanie sa – starších, mladších, detí (cca 0–100rokov)… priestor, kde si budú môcť návštevníci zahrať karty či šach v tieni stromov, prečítať si knihu či spraviť piknik, deti hrať …miesto pre spoločenské komunitné akcie. Priestor by bol využívaný aj občianskym združením Diamant, ktoré má v KD klubovňu. Samotný návrh dvora by bol realizovaný v rámci komunitného plánovania s občanmi.
V rámci dvora by boli doplnené spevnené plochy, altán/kryté podium, mobiliár, drobné herné /výtvarné prvky ( kresliaca tabuľa, šachy, petangue, hotel pre hmyz…), knihovňa, doplnené stromy, kvetinové záhony,
Prístupnosť dvora pre obyvateľov by bola počas otváracích hodín napr. od 8:00 – 20:00.

Verejný priestor pred kultúrnym domom – doplnenie spevnej mlatovej plochy s bosquetom z okrasných čerešní, mobiliáru, trvalkových záhonov.

V zadnej časti je vyčlenený priestor pre záhradu správcu KD.

Poloha na mape