37

I love DK

Autor(i)
Eva Šestina
Ateliér
Ateliér HAUS
www.atelierhaus.sk
Miesto/lokalita
Trojičné námestie 140/10, 917 01 Trnava, Slovakia
I love DK

Dom kultúry na Trojičnom námestí predstavuje pre obyvateľov mesta Trnava veľkú traumu. Cieľom tohto zásahu je zbaviť ich negatívnych emócií pomocou prezentácie objektu na rôznych úrovniach a tak prispieť k zlepšeniu ich vzájomného vzťahu.

Stavba je relatívne mladá, dokončená v roku 1988. Vzišla zo súťaže návrhov, čo predstavuje určitý dôkaz kvality, pretože odborná porota zložená z odborníkov vybrala na základe kritérií práve tento. Autorom stavby je J. Danák, v spolupráci s J. Šteckom a J. Žiaranom. Dom kultúry je predstaviteľom neskorej moderny a je charakteristický brutalistickým výrazom. Hmota celého objektu je smerom do námestia rytmicky členená na 4 časti so zošikmenou strešnou rovinou, čím sa priblížila mierke okolitých domov.

Dom kultúry si častokrát vysluhuje hanlivé slová z úst Trnavčanov. Negatívne vnímaný je najmä použitým materiálom – holým betónom a paradoxne aj svojou veľkosťou.

Je nevyhnutné zaistiť osvetu širšej verejnosti, dať možnosť obyvateľom spoznať históriu stavby, jej architektonické kvality a prispieť tak k lepšej identifikácii s daným objektom.

Návrhy na propagáciu Domu kultúry:

  • Komentované prehliadky
  • Workshop
  • Komunita
  • Suveníry
  • Dokument

Pretože ide o významnú stavbu na strategickom mieste je dôležité tomu venovať pozornosť.

Poloha na mape