40

HUMANIZÁCIA CENTRUM MODRANKY I. - okolie cintorína

Autor(i)
magdalena horňáková
Ateliér
Atelier DUMA
www.atelierduma.sk
Miesto/lokalita
Pútnická, 917 05 Trnava-Modranka, Slovensko
HUMANIZÁCIA CENTRUM MODRANKY I. - okolie cintorína

HUMANIZÁCIA- CENTRUM MODRANKA čast v okolí cintorína

Projekt rieši humanizáciu centra Modranky v okolí cintorína – ulica Pútnická, Sereďská a Tichá.

Modranka nemá v súčastnosti jasne definované centrum- námestie. Pútnická ulica tvorí jednu z hlavných komunikačných trás v obci kadiaľ prechádza denne takmer každý z Modranky – do práce, do školy, do obchodu, do kostola, na cintorín, na ihrisko, na zastávku MHD, na poštu, do šenku …preto si zaslúži HUMANIZÁCIU.
Projekt rieši doplnenie chodníka od zastávky MHD smerom na pútnickú ulicu a prepojenie zastávky prechodmi pre chodcov na protiľahlé chodníky. Na Pútnickej ulici je to úprava existujúceho jarku – využitie manažmentu dažďovej vody, doplnenie trávobylinného spoločenstva pozdľž chodníku. Vizuálne odčlenenie cintorína a zjednotenie oplotenia ( ktoré je tvorené 5 druhmi materiálov) – ponechaná by bola kamenná podmurovka a z vnútornej strany cintorína by bol dosadený živý plot. Vzhľadom na vlny horúčav, koncepciu mesta na prizpôsobenie sa klimatickým zmenám a intenzívny peší koridor sú doplnené stromy – stromoradie na cintoríne, ako aj na Tichej ulici, a u zastávky MHD. Na roku cintorína vo výklenku oplotenia je doplnená lavica_ meeting point.

Poloha na mape