36

Trnavské promenády

Autor(i)
Peter Osuský
Ateliér
Osusky Architekti
Miesto/lokalita
Orechová 8150/5, 917 05 Trnava-Modranka, Slovensko
Trnavské promenády

Trnava bola v 19. storočí typická svojimi promenádami a parkami okolo starého mesta, ktoré smerovali na Štrky, Kalváriu, pozdĺž Trnávky a smerom ku Kamennému mlynu. Veľkou exploatáciou mesta v 20. storočí prevažná časť parkov zanikla a ostali iba ich torzá. Navrhované riešenie sa snaží parky a zelené línie prepojiť naprieč mestom do kontinuálnych zelených oddychových a rekreačných línií smerom zo severu na juh.

Zo severu od Štrkov, kde má mesto vypracovaný plán obnovy parku a areálu pozdĺž Trnávky, až ku športovému areálu v Modranke. Takto by sa v Trnave doplnil chýbajúci element k cyklotrasám, ktoré doteraz slúžili predovšetkým na pohyb z domu do práce a boli nevhodne situované pozdĺž frekventovanžch ciest. Podstatné časti trasy sú už hotové, alebo ich len treba inak prepojiť a doplniť o nové spevnené plochy a podobne.

Druhou trasou je prepojenie mesta z východu na západ. To znamená zo zeleného pásu za sídliskom Družba cez novovysadený park pri Spartakovskej ulici, Park Janka Kráľa až do Kamenného mlyna. Na severe mesta v časti Kopánka je možné napojenie alejou od morovej kaplnky k Trnávke zeleným koridorom, kde veľkú časť pozemkov vlastní Mesto Trnava. Takisto značné časti tejtop trasy sú už hotové a fungujúce a trnavčania si ich oblúbili a osvojili.

Poloha na mape