39

Beethoven café

Autor(i)
Bc. Veronika Martinkovičová
Ateliér
Ateliérová tvorba 5
Miesto/lokalita
Ludvika van Beethovena 26-29, 917 08 Trnava, Slovensko
Odhadovaná cena
cca 30,000 ( jeden vagón )

Semestrálna práca

Škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Stavebná fakulta
Konzultant
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Beethoven café

Kaviareň

PROBLÉM RIEŠENÉHO ÚZEMIA :
Absencia základnej vybavenosti územia v kontakte s detskými ihriskami. Nutnosť doplniť minimálne občerstvenie ako zázemie
športovo rekreačného areálu. Vybavenosť môže byť navrhnutá ako mobilná.

INŠPIRÁCIA :
Moja inšpirácia bola železničná trať, ktorá sa nachádza v blízkosti riešeného územia a tiež, historické železničné vagóny, ktoré ma zaujali tvarom aj materiálom.

Poloha na mape