1

Nezatratená trnavská moderna

Autor(i)
Miroslav Beňák
Ateliér
Miroslav Beňák
https://www.flickr.com/photos/130844429@N04/
Miesto/lokalita
Zelený rínok, 917 01 Trnava, Slovensko
Odhadovaná cena
100 000 €
Nezatratená trnavská moderna

Architektúra a aj urbanizmus každého historického obdobia je autentickým prejavom a kultúrnou stopou a tá sa postupom času stáva súčasťou Genia loci a verejného priestoru. To sa týka aj objektov Domu kultúry, OD Jednota a budovy Tatraskla, často-krát negatívne vnímané.
Architektúra moderny má obrovský potenciál, v mnohých krajinách práve toto obdobie, resp architektúra z obdobia socializmu je predmetom záujmu mnohých odborníkov a turistov. Trnavské „negatívne“ zásahy vo verejnom priestore tak môžu tvoriť nový branding a hlavne byť pevnou a akceptovanou súčasťou verejného priestoru. Práve tieto autentické objekty môžu byť o pár rokov hodnotnými pamiatkami.
Návrh je zameraný na rehabilitáciu verejného priestoru časti „trnavskej moderny“ s dôrazom na architektonické kvality samotných stavieb a maximálne využitie potenciálu týchto objektov. Bez využívania tohoto potenciálu nielen degradujú samotné objekty a aj verejný priestor v ich okolí.
Riešenie spočíva v odstránení vizuálneho smogu reklám, vyčistení a zjednotení priestoru v okolí objektov, zintenzívnenie zelene, ktorá tak akosi oddelí výraznú „šedú a bielu“ architektúru od šedej dlažby + vznikne viacúčelovo využiteľný priestor.

Poloha na mape