42

Rekonštrukcia areálu kúpaliska Kamenný Mlyn

Autor(i)
Zuzana Nádaská, Jozef Michalko, Kristína Staněková
Miesto/lokalita
Kamenný mlyn 5789/1, 917 01 Trnava, Slovensko
Rekonštrukcia areálu kúpaliska Kamenný Mlyn

Architektonická štúdia spracovaná pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, 2007

Poloha na mape