43

Vyhliadková veža s premostením

Autor(i)
Peter Kozinka
Miesto/lokalita
Hospodárska 56, 917 01 Trnava, Slovensko
Vyhliadková veža s premostením

Drevená vyhliadková veža je situovaná na Hospodársku ulicu vedľa autobusovej zastávke Bernoláková brána pri Trnávke. Okrem toho, že veža poskytne verejnosti nový, netradičný pohľad na staré mesto, bude slúžiť aj ako dopravný uzol pre peších. Jej súčasťou totiž bude aj premostenie promenády, Trnávky a Hospodárskej ulice.

Premostenie umožní priamy prechod z mestských hradieb až na vyhliadkovú vežu ponad celú promenádu a Trnávku. Následne sa bude dať pokračovať ponad cestu na Hospodárskej ulici okolo domov cez okraj malého parčíka až k Rotunde. Týmto sa zároveň vytvorí zaujímavé prepojenie historického centra s historickou budovou Rotundy na Spiegelsaale, ktorá je v aktuálne nie práve peknom prostredí osamotená.

Z premostenia by sa malo dať dostať na úroveň terénu okrem veže aj na druhej strane cesty a samozrejme na jeho konci pri Rotunde.

Poloha na mape