49

Cukrovar TRNAVA /revitalizácia výrobneho areálu/

Autor(i)
Ing. Arch. Marek GANZ, Ing. Arch Jakub DUNČKO
Odhadovaná cena
1,5 mld. Eur
Cukrovar TRNAVA  /revitalizácia výrobneho areálu/

Prelievanie mesta a krajiny
Časti mesta Trnavy, v ktorých dochádza k priamemu kontaktu mestskej štruktúry a otvorenou krajinou. Trnava ma 2 miesta tohto charakteru. V podobe parku nad 6elezničnou stanicou je v smere do hostorického centra Trnavy vedený zelený pás. Druhé miesto sa nachádza nad areálom cukrovaru, kde v súčasnosti nie je realizovaná zastavba trnavského urbanizmu. V našom návrhu chceme dotiahnuť prirodu / zeleň / bližsie k mestu a zaroven zadefinovať smer rozvoja novej časti mesta Trnava smerom von do prirody. Naša parcela sa tak stala prirodzeným premostením tychto dvoch svetov.
Hlavnou myšlienkou návrhu je vytvoriť časť mesta, mestský uzol na okraji historického centra, cez ktorý sme situovali zelený pás. Tento pás ako aj park pri železničnej stanici sa prirodzenou cestou napájajú na mestský zelený prstenec okolo hist. centra. Tymto sposobom dotiahneme krajinu bližšie k mestu a naopak mesto sa popri pásu rozvíja smerom do krajiny .
Do konceptu sme zaradili aj druhý dôležitý fakt a to ten že z historického hladiska je cukrovar
dedičstvom mesta , preto bolo našou prioritou pôvodné stavby zachovať / zrekonštruovať/ a formou konverzie nasledovňe novou funkciou využili pre verejné služby aby boli Ludia čo v najväčšej miere priblížený k histórií tohto výrobného areálu. Z možnosti, ktoré sa nam na parcele naskytli sme využili aj pôvodné kalové polia , ktoré po revitalizácií sme navrhli ako vodnú nádrž pre voľnočasové účely ako lokálneho tak aj celomestského charakteru.
V minulosti bolo centrum mesta predelené riekou,
Ktorá je v súčasnosti zregulovaná a vedená po okraji historického centra. V našom návrhu sme umiestnili suché poldre, kde sa zachytáva daždová voda a potom sa ďalej využíva. Suché poldre maju zároven symbolický vyznam ako odkaz na byvalú rieku / neskôr močiar/.

Poloha na mape