50

Revitalizácia promenády

Autor(i)
Ondrej Virág
Miesto/lokalita
no address
Revitalizácia promenády

Revitalizácia promenády v Bernolákovom sade v časti od Bernolákovej brány po Zelený kríčok. Revitalizácia zahŕňa centrum promenády a to rekonštrukciu pôvodného mini amfiteátra so zachovaním pôvodnej funkcie, ale aj s doplnením nových – vodná plocha, fontána, socha, viacúčelové posedenie, zarovnanie terénu bez schodiska, nový povrch, odlíšenie cesty od hlavného priestoru a lepšie napojenie na hornú komunikáciu. Súčasťou štúdie je aj prepojenie oboch chodníkov novými cestičkami, doplnenie schátraných plôch novým mobiliárom – lavičky, fontánka, zdroj pitnej vody, socha a podobne.

Poloha na mape