35

Zelené trafostanice

Autor(i)
R. Lukačovič
Miesto/lokalita
Mozartova 6330/4, 917 08 Trnava, Slovensko
Zelené trafostanice

Inštalácia vertikálnych záhrad – zelených fasád, na staré betónové trafostanice, prípadne iné, neesteticky pôsobiace technické stavby. V meste sa ich nachádza viacero. Samozrejme ideálnym riešením by bola ich asanácia a nahradenie novými podstatne menšími trafostanicami.

Poloha na mape