24

Študentská - ulica s potenciálom

Autor(i)
Žanet
Miesto/lokalita
Študentská 21, 917 01 Trnava, Slovensko
Študentská - ulica s potenciálom

Študentská ulica
1/ Je to najvyužívanejšie prepojenie západného sídliska Prednádražie s centrom
2/ Je to ulica študentov – sídlia na nej dve stredné školy, na jej západnom konci je základná škola a neďaleko je gymnázium
3/ Je tu niekoľko stoviek metrov štvorcových NEVYUŽITEJ trávnatej plochy, ktorá má potenciál.
4/ Mohla by byť aj turisticky zaujímavá pre tých, ktorý sa z centra vydajú do prebúdzajúcej sa bývalej Botanickej záhrady
Popis:
Na ulici sa nachádza celkovo šesť blokov zelene, ktoré vedú stredom komunikácie. Ku každému bloku sa dá pohodlne dostať prostredníctvom priechodov pre chodcov.
Návrhy na využitie:
1/ Bloky sa môžu riešiť koncepčne ako jeden celok
príklad 1: Každý blok by istým spôsobom mohol predstavovať jeden svetadiel /celý svet na jednej ulici/.
príklad 2: Dalo by sa pracovať aj s názvom T R N A V A – jeden blok jedno písmeno plus k tomu pridaná nejaká hodnota
2/ Každý blok by mohol byť poňatý samostatne
príklad 1 blok = psí park /ľudia ich už aj tak využívajú pre vychádzky so psami/,
príklad 2 blok = komunitná záhrada /okrasná/
príklad 3 blok = zaujímavá inštalácia /pre povestný trnavský veter by sa dali využiť veľké farebné veterníky/
príklad 4 blok = v strede medzi školami by mohlo vzniknúť niečo pre študentov napríklad zaujímavý typ posedenia, leňošenia. Spolupráca so študentmi dizajnérmi/architektmi. V Paríži existuje stena lásky – je to síce vytvorené na budove, ale tu by sa dalo vytvoriť ideovo niečo podobné. Môže to byť napríklad kocka.
príklad 5 blok = hravý prvok. Bludisko s dvomi vstupmi na opačných koncoch, pričom cestička by dvoch ľudí zviedla k sebe. Nemusí sa tam nič betónovať, určite by sa našiel spôsob, ako to vytvoriť v tráve.
Príklad 6 blok = solárna inštalácia, nasvietenie stromov, v prípade bloku oproti Bernolákovej bráne by mohlo byť niečo, čo pritiahne pozornosť turistov a čo by vyžadovalo aj ich interakciu.

Poloha na mape