3

SOCHA BIELEHO ANJELA

Autor(i)
Ing. arch. Dušan Dóka
Ateliér
Atelier DOKA
Miesto/lokalita
Trhová 214/1, 917 01 Trnava, Slovensko
Odhadovaná cena
130,000 EUR BEZ DPH
SOCHA BIELEHO ANJELA

PROJEKT MESTSKÉ ZÁSAHY TRNAVA 2016
NÁVRH AUTOROV PEŠEJ ZÓNY HLAVNÁ ULICA TRNAVA
ING.ARCH.DUŠAN DÓKA

Pešia zóna bola odovzdaná do užívania obyvateľom a návštevníkom mesta.
Stále má však rezervy v oblasti jej výtvarného dotvorenia.
Navrhujeme na os Trhovej ulice z pohľadu od Paulínskeho kostola situovať plastiku anjela,ktorý by symbolizoval v danom priestore priamo na pešej zóne
ochráncu človeka,priestoru a mesta.

Konkrétne invenčne navrhnuté dielo ideovo i tvarovo by prinieslo neopakovateľnosť a atraktívnosť tohoto priestoru na pešej zóne.
Autorkou výtvarného diela je Renáte Hahn.
Rozmer-výška plastiky sa predpokladá do 250 cm.
Material odliatku plastiky biely hliník.
Plastika by bola iluminovaná z povrchu komunikácie.
Odhad nákladu v tomto materiali 130 000 eur bez DPH.

Poloha na mape