4

TANCUJÚCE LAMPY

Autor(i)
Ing. arch. Dušan Dóka
Ateliér
Atelier DOKA
Miesto/lokalita
Zámočnícka 36/1, 917 01 Trnava, Slovensko
Odhadovaná cena
5000 EUR BEZ DPH
TANCUJÚCE LAMPY

V strede Zámočníckej ulice 6 m od pešej zóny je v zemi pod povrchom chránička pre napojenie silnoprúdu pre vonkajšie osvetlenie.
Navrhujeme v tomto priestore umiestniť atrakciu tancujúcich lámp.
Tancujúce lampy osvetlia tento priestor a zároveň vytvoria atrakciu v meste a zároveň zamedzia prístup vozidiel do uličky.
Potom by sa mohol zrušiť jestvujúci zamedzujúci
stĺpik v hornej časti Zámočníckej ulice.
Výška lámp 3,5 m – 4 m.
Materiál kov s kvalitnou úpravou povrchu.
Zdroj svetla identický s pešou zónou.

Poloha na mape