25

Trnavské nábrežie

Autor(i)
Simona Jurčová
Miesto/lokalita
Hospodárska 56, 917 01 Trnava, Slovensko
Trnavské nábrežie

Trnavské nábrežie
Vybudovanie malého nábrežia blízko pódia v severnej časti promenády so schodmi k vode. Nájazdy z oboch strán šikmou cestičkou, bezbariérové. Kolmá stena ako vertikálna záhrada. Oddychový priestor.

Poloha na mape