5

Vajslova dolina

Autor(i)
Ondrej Eliáš
Ateliér
DESIGNEND
www.designend.sk
Miesto/lokalita
Vajslova 370/17, 917 01 Trnava, Slovensko
Odhadovaná cena
100 000 €
Vajslova dolina

Dnešné mestské koryto riečky Trnávka pôsobí akoby bolo bez života – je to obyčajný regulovaný vodný kanál. Cieľom návrhu je využiť potenciál nábrežia na voľnočasové aktivity. Okrem plánovanej cyklotrasy by brehy Trnávky boli vhodné aj pre korčuliarov či skateboardistov (aj na adrenalínovejšie aktivity – preskakovanie koryta?). Ľavé horné nábrežie by slúžilo na prechádzky či beh. Doplnilo by sa mestským mobiliárom (lavičky, odpadkové koše) a na vhodných miestach aj schodmi, ktoré umožnia pohodlný prístup k vode. Cyklistov by som odklonil nižšie, na spodný breh riečky, aby nedochádzalo k stretu s chodcami. Kedže plocha je záplavovou zónou, použili by sa vodeodolné a ľahko čistitelné povrchy. Súčasťou revitalizácie by bolo vybudovanie nového premostenia a rekonštrukcia starej lávky.

Poloha na mape