6

THE WALL

Autor(i)
Filip Galko (autor konceptu návrhu), Juraj Zamborský (autor konceptu návrhu), Matej Binka (autor grafiky aplikácie)
Miesto/lokalita
Hlboká 5965/4, 917 01 Trnava, Slovensko
Odhadovaná cena
18 000 EUR
THE WALL

Aj keď má Trnava tú česť pýšiť sa najzachovalejším fortifikačným systémom v Strednej Európe, jeho úplný obvod sa žiaľ zachovať nepodarilo. Projekt The Wall tieto miesta identifikuje a „dopĺňa“ ich v podobe svetelného lúča, čím prináša približnú predstavu o pôvodnej podobe hradieb občanom i turistom. Zámerom tejto intervencie je nielen vytvorenie novej turistickej atrakcie, ale aj posilnenie identity obyvateľa so svojím centrom mesta. Pridanou hodnotou projektu je voľne stiahnuteľná aplikácia, prostredníctvom ktorej bude mať jej užívateľ možnosť spolupodieľania sa na vytváraní svetelného režimu iluminácie.

Poloha na mape