26

Rehabilitácia T. Vansovej v časti od Kalinčiakovej po Sambucusa

Autor(i)
Evelýna
Miesto/lokalita
T. Vansovej
Rehabilitácia T. Vansovej v časti od Kalinčiakovej po Sambucusa

Zatraktívniť lokalitu T. vansovej – oproti cintorína, t.j. oblasť zeleného pása, nakoľko toto územie skrýva veľký potenciál, do územia umiestniť drobné športové prvky – a športové a rehabilitačné prvky pre seniorov pred Domov dôchodcov. V spolupráci s majiteľom klasicistického objektu otvoriť záhradu a rehabilitovať objekt napr. na malé kultúrne centrum, cukráreň…

Poloha na mape