27

Vytvorenie pešej zóny v obytnom súbore na G. Dusíka

Autor(i)
evelýna
Miesto/lokalita
G. Dusíka, 917 08 Trnava, Slovensko
Vytvorenie pešej zóny v obytnom súbore na G. Dusíka

Vylúčiť úplne dopravu zo strednej časti obytného súboru G. Dusíka, nakoľko bytové sú prístupné dopravne z vonkajšieho obvodu súboru. Stred ponechať pre peší pohyb a relax obyvateľov. Zrevitalizovať stred obytného komplexu.
Druhá, miernejšia alt. počíta len s vynechaním automobilovej dopravy medzi dvoma obytnými domami v strede súboru, čo by tiež pomohlo k ukľudneniu dopravy a vytvorenie ústredného priestoru v rámci súboru.

Poloha na mape