7

komunitné centrum s jedlou záhradou

Autor(i)
katarína kubičková p.
Miesto/lokalita
Kornela Mahra 5792/10, 917 08 Trnava, Slovensko
komunitné centrum s jedlou záhradou

Objekt bývalých jasiel a detského domova so svojím okolím momentálne nikto nevyužíva. Je v dobrej polohe uprostred sídliska vedľa obytných budov, školy a škôlky – bolo by vhodné ho využiť ako komunitné centrum s mestskou „jedlou“ záhradou. Pestovali by sa tam plodiny permakultúrnym spôsobom ohľaduplným k životnému prostrediu aj zdravé susedské vzťahy. Bolo by to miesto vytvorené pre všetky vekové kategórie, kde by sa ľudia stretávali pri starostlivosti o záhradu aj na komunitných akciách. Prebiehali by tam rôzne kurzy podľa záujmu /varenie, tvorivé dielne, výroba produktov z dopestovaných plodín, oslavy tradičných sviatkov, prednášky../. Objekt by sa obnovil formou ekologického staviteľstva ako príklad ohľaduplnejšieho prístupu v obnove budov. Exteriér by okrem jedlej záhrady, v ktorej by boli označené plodiny pre deti /vzdelávanie, škola v prírode/, obsahoval miesto pre posedenie, opekanie, detské herné prvky z prírodného materiálu.

Poloha na mape