64

Chodník (skratka) pri pošte Trnava 2

Autor(i)
Ondrej Eliáš
Miesto/lokalita
Dohnányho 2367/1, 917 02 Trnava, Slovensko
Chodník (skratka) pri pošte Trnava 2

Navrhujem vybudovať nový „skracovací“ chodník pred poštou Trnava 2. Doterajšia vyšlapaná tráva pôsobí neesteticky. A hneď sa môže upraviť aj priľahlý chodník. Ďakujem.

Poloha na mape